2016.gada 9.novembra darba seminārs

                              

                                       Salaspils novada bibliotēka aicina
                                       Pierīgas reģiona publisko bibliotēku
                                       bibliotekārus uz semināru
                                     2016.gada 9.novembrī
                                     Rīgā, Aspazijas bulvārī 28
                                                              ES māja, 1.stāva Sarunu istaba
 
   PROGRAMMA
 

10:00 – 11:00

VID aktualitātes: gada ienākumu deklarācija un VID e - pakalpojumi pārstāvis no VID

11:00 – 12:15

Literatūras garša: jaunākais latviski izdoto grāmatu apskats/L.Piešiņa, LNB Projektu vadītāja

12:15 – 13:00

Pārtraukums

13:00 - 15:00

Jaunākā latviešu autoru un tulkotā literatūru bērniem un pusaudžiem; mūsdienu bērnu literatūras attīstības tendences/Mg.paed. A.Kalve, RPIVA

no 15:00

Aktualitātes / E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka

 

 

 

 

 

 

  Kontaktinformācija:
  Evita Gleizde, tālr. 67387156