2015.gada februāra darba seminārs

 

 

Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāri tiek aicināti uz 2015.gada pirmo semināru, kas paredzēts 4.februārī, Salaspils novada bibliotēkā.
Darba programma:
10:00 – 10:10 Ievads / Evita Gleizde
10:10 – 12:10 Jaunumi un aktualitātes BIS Alise-i / S.Pogule, Tieto Latvia
12:10 – 13:10 Pārtraukums / Pusdienas, atskaišu nodošana, LNB dāvinājumu izņemšana
13:10 - 14:00 Tiesībsarga aktualitātes / speciālisti no Tiesībsarga biroja
14.00 – 14:20 Tikšanās ar rakstnieci Ainu Liepiņu
no 14:20 Novadpētniecības darba grupas tikšanās
 
Sagatavoja
E.Gleizde