2013.gada 2.oktobra darba seminārs

10.00-11.15 WebPac jaunumi, meklēšana WebPac, novadpētniecības materiālu atspoguļojums WebPac / Sarmīte Pogule, Tieto Latvia
11.15-11.30 Jautājumi un atbildes
11.30-12.00 Nozares aktualitātes / Daiga Orbidāne
12.00-12.40 Pusdienas, LNB dāvinājumu dalīšana
12.40-13.45 Novadpētniecība Pierīgas reģiona bibliotēkās, projekti  Salaspils novada bibliotēkā / Evita Gleizde, Anda Priedīte, Maruta Birzniece
13.45-14.00 Galvenās atziņas apmeklējot bibliotēku novadpētniecības konferenci Balvos / Evita Gleizde, Anda Priedīte
14.00-14.15 Aktualitātes / Evita Gleizde