11.07. plkst. 19.00 muzikāla vakarēšana pēcdziesmusvētku noskaņās kopā ar kori "Elpa"

 

Aicinām ikvienu interesentu 11. jūlijā plkst. 19.00 uz muzikālu vakarēšanu pēcdziesmusvētku noskaņās kopā ar Salaspils jaukto kori "Elpa"!

 

Godinot Dziesmusvētku 150. gadadienu, Salaspils novada bibliotēkā jūnija sākumā tika atklāta izstāde “Dziesmas ceļš Salaspilī”. Izstādes atklāšanu ar atvērto kora mēģinājumu pirmsjāņu noskaņās ieskandināja jauktais koris “Lōja”. Nu laiks turpinājumam kopā ar Salaspils jaukto kori "Elpa"!

 

“Dziesmas ceļu Salaspilī” ir papildinājuši vērtīgi materiāli par Salaspils koru vēsturi. Jau pēc izstādes  atklāšanas jūnijā uz bibliotēku tika nogādāts liels daudzums dažādu materiālu par Salaspils jaukto kori – fotogrāfijas, dalībnieku saraksti, ielūgumi, apsveikumi, diapozitīvi, goda raksti, afišas, karikatūras un citi vērtīgi dokumenti un vēstures liecības. Esam pateicīgi Egitai Šatinskai, Vijai Vosei, Renātei Ziedonei, Gunāram Kūkojam, Evijai Lipiņai par atsaucību un ieinteresētību, apkopojot materiālus par Salaspils kordziedāšanu un dodot iespēju bibliotēkai iepazīstināt ar tiem plašāku sabiedrību!

 

Bibliotēkas novadpētniecības krājuma īpašā vērtība ir arī digitalizētu fotogrāfiju kolekcija par Salaspils jauktā kora vēsturi līdz 20./21. gadsimta mijai kolekciju šobrīd veido fotogrāfijas no Jāņa Nesenberga, Egitas Šatinskas un Vijas Voses privātajiem arhīviem, kā arī atmiņu ieraksti par kordziedāšanas laikā piedzīvoto. Pakāpeniski kolekcija tiks papildināta ar jauniegūtajiem materiāliem un stāstiem.

 

Daļu no digitālās kolekcijas aicinām aplūkot virtuālajā izstādē.

 

Izstāde "Dziesmas ceļš Salaspilī" bibliotēkas telpās aplūkojama līdz 20. jūlijam

 

Virtuālā izstāde "Salaspils jauktais koris attēlos un atmiņās" pieejama pastāvīgi Salaspils novada bibliotēkas tīmekļvietnes sadaļā "Digitālās kolekcijas". Izstādes saturs pakāpeniski tiks papildināts ar informāciju par attēlos redzamajām personām.

 

Aicinām arī Tevi papildināt Salaspils novada bibliotēkas digitālo kolekciju par Salaspils kordziedāšanas vēsturi ar savām atmiņām un fotogrāfijām, sazinoties ar Salaspils novada bibliotēku (tālrunis 67387153 vai info@biblioteka.salaspils.lv)