100 grāmatas bērniem

Rīgas Centrālās bibliotēkas veidotā izstāde “100 grāmatas bērniem” 2020. gada sākumā uzsākusi ceļojumu pa Latviju. Pirmā pieturas vieta Salaspils.
No 3. līdz 29. februārim izstāde bija skatāma Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā. To kopumā apmeklējuši 381 interesents.
Apskatot izstādi varam ceļot laikā - apjaust grāmatas izdošanas vēsturiskos līkločus. Visas šīs grāmatas cauri gadu desmitiem nesušas savu kodu, kas ļauj nodot savu vēstījumu nākošajām paaudzēm. Neskaitāmas grāmatas, ko lasījuši mūsu tēvu tēvi, vēl joprojām tiek izdotas atkārtoti, kuras lasām un lasīs mūsu nākamā paaudze.
Lai izstādes apmeklējums skolēniem būtu saistošāks un ar pievienoto vērtību, Salaspils 2. vidusskolas skolotājas Baiba Asare un Anita Terehova bija sastādījušas krustvārdu mīklu. Visi jautājumi bija sagatavoti saistībā ar izstādē eksponētajām grāmatām. Atbilžu meklējumos varēja izmantot savus viedtālruņus un izstādes stendus. Bija jābūt ļoti uzmanīgiem, precīziem un zinošiem, lai spētu veiksmīgi rast pareizās atbildes.
Skolēniem izstādes apmeklējums bija aizraujošs veids, kā papildināt un iegūt zināšanas literatūrā, vēsturē un attīstīt prasmes informācijas meklēšanā.
Lai arī uzdevums nebija no vieglākajiem, tomēr prieks bija vērot, ar kādu entuziasmu un azartu skolēni meklēja atbildes, kā arī viņiem pašiem bija patiess gandarījums par paveikto.
 
Izstāde “100 grāmatas bērniem” ir Rīgas Centrālās bibliotēkas veltījums Latvijas simtgadei. Izstādē var apskatīt latviešu autoru bērnu grāmatas, kas izdotas katrā no Latvijas simtgades gadiem. Tās ir grāmatas, kas pieaugušajiem raisīs personiskas izjūtas un atmiņas par savu bērnību. Savukārt bērni līdzās pašu lasītajām grāmatām ieraudzīs tās, kas tapušas gadu desmitiem pirms viņu dzimšanas, grāmatas, ko lasījuši viņu vecāki un vecvecāki.
Izstādē redzami gan latviešu literatūras klasiķu – Raiņa, Aspazijas, Kārļa Skalbes Annas Brigaderes u.c., gan padomju laika klasiķu – Annas Sakses, Zentas Ērgles, Žaņa Grīvas u.c., gan mūsdienu autoru – Ineses Zanderes, Valda Rūmnieka, Jura Zvirgzdiņa, Māras Cielēnas u.c. darbi.
Liels paldies Salaspils 2. vidusskolas skolotājām Baibai Asarei un Anitai Terehovai par ideju un tās realizēšanu, kā arī  pārējām skolotājām par ieinteresētību un atsaucību!
 
Inita Siņica
Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja