Reģistrējies šeit

Lietotaju attālināta reģistrācija!
Salaspils novada bibliotēka piedāvā reģistrēties bibliotēkā attālināti un izmantot bibliotēkas digitālos resursus.
Aizpildiet IESNIEGUMU (lejuplādējams Word dokuments) un nosūtiet to  info@biblioteka.salaspils.lv
Parakstiet to ar drošu elektronisko parakstu. Ja e-paraksts Jums šobrīd nav pieejams, savu identitāti apliecināsiet  bibliotēkas pirmajā apmeklējuma reizē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Pēc aizpildītās anketas saņemšanas reģistrēsim Jūs par bibliotēkas lietotāju un nosūtīsim Jums autorizācijas datus reģistrācijai e-katalogā un izvēlētajās datubāzēs.
Jums ir iespēja pasūtīt digitālo lasītāja karti, kuru saņemsiet savā viedierīcē.