Lasītāju apkalpošana!

Apmeklējot bibliotēku, lūdzam:
  • Grāmatas un žurnālus nodot izdevumu nodošanas iekārtā (filiālbibliotēkās – speciāli tam paredzētā vietā).
  • Mācību nolūkam datoru un darba vietu rezervēt pa tālruni 67387153 vai elektroniski info@biblioteka.salaspils.lv 
Informējam, ka:
  • Bērnu un jauniešu nodaļā tiek veikta tikai grāmatu un žurnālu izsniegšana. Nav pieejamas galda spēles un rotaļlietas.
  • Lasītavā lasīšanai mājās tiek izsniegti tikai žurnāli.
  • Apmeklētāji publiskos datorus drīkst izmantot 20 min. Individuālās konsultācijas klientiem pie datoriem netiek sniegtas.
  • Apkalpošanas nodaļās drīkst atrasties ne vairāk kā 2 apmeklētāji.
 Ievērībai:
Bibliotēkā lasītāju nodotie izdevumi 5 dienas atrodas karantīnā – tos nevar saņemt lasīšanai vai rezervēt elektroniski.
Rūpēsimies cits par citu un ievērosim drošības pasākumus:
  • 2 metru distanci starp apmeklētājiem
  • Personīgo higiēnu
Papildus informācija:
Abonements: 67943452
Lasītava: 67387153
Bērnu un jauniešu nodaļa: 67387155