“100 grāmatas bērniem”.

 
Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā, no 3. līdz 29. februārim, skatāma izstāde “100 grāmatas bērniem”.
Izstāde ir Rīgas Centrālās bibliotēkas veltījums Latvijas simtgadei.
Izstādē var apskatīt latviešu autoru bērnu grāmatas, kas izdotas katrā no Latvijas simtgades gadiem.
Tās ir grāmatas, kas pieaugušajiem raisīs personiskas izjūtas un atmiņas par savu bērnību. Savukārt bērni līdzās pašu lasītajām grāmatām ieraudzīs tās, kas tapušas gadu desmitiem pirms viņu dzimšanas, grāmatas, ko lasījuši viņu vecāki un vecvecāki.
Izstādē redzami gan latviešu literatūras klasiķu – Raiņa, Aspazijas, Kārļa Skalbes Annas Brigaderes u.c., gan padomju laika klasiķu – Annas Sakses, Zentas Ērgles, Žaņa Grīvas u.c., gan mūsdienu autoru – Ineses Zanderes, Valda Rūmnieka, Jura Zvirgzdiņa, Māras Cielēnas un citu darbi.
Grāmatu kolekcijā “100 grāmatas bērniem” ir gan dāvinājumi, gan antikvariātos un no privātpersonām iegādātas grāmatas, gan izdevumi no Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku krājuma.
Aicināti visi interesenti!