Pašvaldībām bezmaksas datoru un interneta izmantošanai piešķir 403 790 LS

      

 Ministru kabinets otrdien, 2.jūnijā, lēma par 403 790 latu finansējuma piešķiršanu pašvaldībām, lai iedzīvotāji pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas varētu izmantot internetu.

        Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavotais rīkojums paredz, piemēram, Aizkraukles rajona pašvaldību bibliotēkām piešķirt dotāciju 12 930 latu apmērā, Bauskas rajona pašvaldībām 16 440 latu apmērā, Alūksnes rajona pašvaldībām 9990 latu apmērā, Balvu rajona pašvaldībām 10 530 latu apmērā, Cēsu rajona pašvaldībām 13 770 latu apmērā, Daugavpils pilsētai 3510, Gulbenes rajonam 8 250 latu apmērā, Jēkabpils rajona pašvaldībām 13 380 latu apmērā.

        Dotācijas pašvaldībām piešķir, lai daļēji segtu šā gada interneta abonēšanas izmaksas, kā arī maksu par izveidotās infrastruktūras vienotā 1.līmeņa palīdzības dienesta pakalpojumu izmantošanu.

        Mērķdotāciju apmērs katrai pašvaldībai tiek aprēķināts proporcionāli interneta abonēšanas izmaksām pašvaldības bibliotēkās, maksai par palīdzības dienesta pakalpojumiem un valsts budžeta finansējuma.

        Ar pašvaldībām un mērķdotāciju apmēru bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai bibliotēkās varat iepazīties ministrijas mājas lapā www.raplm.gov.lv sadaļā Investīcijas pašvaldībās.

       Bibliotēku likums nosaka, ka valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Dišlere
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67770388; 26111123 

Copyright © LETA