Dienvidu filiālbibliotēka

Uzmanību!

Salaspils novada bibliotēkā un filiālbibliotēkās līdz 14. aprīlim slēgta publiskā piekļuve un atcelti plānotie pasākumi.
Aicinām bibliotēku apmeklētājus izmantot attālinātos pakalpojumus,
rakstot uz e-pastu: dienvidu.bibl@inbox.lv (e-grāmatas, datubāzes).

 

Adrese un kontakti:

Dienvidu iela 7/3,
Salaspils, LV-2169
tālr.: 67944368
e-pasts: dienvidu.bibl@inbox.lv
Vadītāja: Dace Mosāne

Darba laiks:

Pirmdiena 11-19
Otrdiena 9-17
Trešdiena -
Ceturtdiena 11-19
Piektdiena 9-17
Katra mēneša otrā sestdiena 10-15

Vasaras periodā no 20. jūnija līdz 1. septembrim sestdienās bibliotēka slēgta.

Filiālbibliotēka atrodas Salaspils mikrorajonā, ko vēsturiski sauc par Zinātņu Akadēmijas ciematu. Par bibliotēkas pamatu var uzskatīt uz Dienvidu ielu pārcelto Doles ciema bibliotēkas krājumu 1982. gadā. Savu nosaukumu tā ieguvusi pateicoties atrašanās vietai.

Bibliotēkas krājums ik gadu tiek papildināts ar jaunām grāmatām no pašvaldības līdzekļiem un arī lasītāju dāvinājumiem. Katru gadu bibliotēka iesaistās Droša interneta pasākumos, E- prasmju nedēļās un Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļās, organizējot tikšanās, lasījumus, izstādes un bibliotekārās stundas.

Kopš 2008. gada Dienvidu filiālbibliotēkā lasītājiem pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu, kas iegūti pateicoties Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētajam projektam „Trešais tēva dēls.”      

     Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bezmaksas:

 • Grāmatu izsniegšana lasīšanai mājās
 • e-katalogs
 • Plašs uzziņu literatūras klāsts izmantošanai uz vietas
 • 16 nosaukumu periodiskie izdevumi
 • Bibliogrāfiskās uzziņas
 • Tematiskās izstādes
 • Datora izmantošana un Internets
 • Elektroniskās datubāzes: "Letonika" un Lursoft laikrakstu bibliotēka

Maksas pakalpojumi:

 • Kopēšana
 • Skenēšana
 • Printera izdruka