Kontakti

 

DARBA LAIKS

Salaspils novada bibliotēka

Enerģētiķu iela 9, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121

E-pasts: info@biblioteka.salaspils.lv

Abonements

67943452

Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 12.00-19.00

Otrdienās un piektdienās 10.00-17.00

Sestdienās  9.00 – 15.00

Katra mēneša pirmā trešdiena– Spodrības diena

No 20. jūnija - 1. septembrim bibliotēka sestdienās nestrādā

Lasītava

67387153

Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa

67387155

KONTAKTINFORMĀCIJA

Darbinieku e-pasta adreses: vards.uzvards@biblioteka.salaspils.lv

Direktore

Daiga Orbidāne

67387157

Galvenā bibliotekāre-metodiķe

Evita Gleizde

67387156

Saimniecības vadītāja

Dzintra Mūrniece

67387158

Lasītavas vadītāja

Bibliotēku informācijas speciāliste

Bibliotekāre

Maruta Birzniece

Inga Siliņa

Ilze Zariņa

67387153

Abonementa vadītāja

Bibliotēku informācijas speciāliste

Bibliotekāre

Kristīne Vilsone

Ketija Zuša

Marina Kuzņecova

67943452

Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļas vadītāja

Bibliotekāres

Inita Siņica

Laura Ozoliņa
Jūlija Vdovičenko

67387155

Informācijas resursu un datu apstrādes nodaļas sistēmbibliotekāre

Galvenā bibliotekāre

Bibliotēku informācijas speciāliste

Inita Vilcāne

Alda Ūberga

Anda Priedīte

67387154