Izstādes jūlijā

Lasītava
Abonements
Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa
Saulkalnes filiālbibliotēka
 

„Skaista mana tēva sēta” - literāra izstāde par daiļdārzu veidošanu un kopšanu. Dižošanās vērtās sētas Salaspilī
 
Izstāžu cikla „Vasaras romāni” literatūras izstāde
 
„Kur vien skaties, ko vien viede–
Visur ziedi, ziedi, ziedi…”
/V.Plūdonis/
 
 
Literatūras izstāde
„Manu vecāku bērnības grāmatas”
 
„Atmiņas ir ūdens atvars, ko viens vārds spēj saviļņot līdz pat dibenam”
/V. Igo/
 
 
 
Izstāžu cikls
„Kā tas bija:
Latvija 1920-1940”
 
līdz 03.10.
Latvijas simtgadei veltītā cikla izstāde „Latvijas novadi. Latgale”
 
„Augat labi, mani lini,
Par sudrabu nebēdāju;
Es apvilku linu kreklu,
Spīd sudraba spožumiņu”
/L.t.dz./