Pasākumi

27.aprīlī tikšanās ar rakstnieci Māru Zālīti
viesosies rakstniece Māra Zālīte. Tikšanās iecerēta autobiogrāfiskās prozas „Pieci pirksti” un „Paradīzes putni” noskaņās. Par autori dzejnieks Imants Ziedonis ir teicis „… viņa kopj ideju. Bez savas personības un sabiedrības kopšanas visu laiku uztur ideju”. Gaidīsim!