Salaspils novada bibliotēku struktūrvienībās skatāmās izstādes Februārī

 

 
Lasītava
 
Abonements
 
Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa
 
Dienvidu filiālbibliotēka
 
Saulkalnes filiālbibliotēka
 
 
Tematiska izstāde veltīta latviešu valodai
 
„Katra mute - viņas māte. Katra dvēsle - tēva mājas”
 /fragments no Māras Zālītes dzejoļa/


 
 
 
Literatūras izstāde            „Neatkarības svētki kaimiņos – Lietuvā un Igaunijā”
 
 
5.02.-9.02.
Drošāka interneta nedēļas „Drošāks internets sākas ar tevi!”  ietvaros nodarbības 2.klases audzēkņiem
 
 
 
 
1.02.- 10.02.
 Droša interneta nedēļas ietvaros tematiska izstāde un pasākums „Drošāks internets sākas ar tevi!”
 
 
 
 
Tematiskā izstāde „Vai laikmetīgā māksla ir māksla?”
 
 
Rakstnieks, kurš lika lasītājiem noticēt savam sapnim
Literatūras izstāde „Franču rakstniekam Žilam Vernam  – 190”
 
„Valoda, skaista un brīva,
 Iet dzīva pa ceļu dzīvu”.
/M. Cielēna/
Literatūras izstāde, veltīta Starptautiskajai dzimtās valodas dienai
  
līdz 3.04.
 „Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen mani Kurzemē”
 /L.t.dz./
Latvijas simtgadei veltītā cikla izstāde „Latvijas novadi. Kurzeme”
 
12.02.- 28.02.
 Tematiskā izstāde
„Attiecības ir kā labs vīns, tām vajadzīgs laiks.” /J. Rubenis/