Salaspils novada bibliotēkas krājums papildināts

Pierīgas novadu publiskās bibliotēkas ar programmas "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai" atbalstu saņēmušas 1477 izdevumus.
 
Salaspils novada bibliotēka un tās filiālbibliotēku krājums tika papildināts kopumā ar 157 izdevumu eksemplāriem. Izstāde apskatāma Salaspils novada bibliotēkas abonementā līdz 22.aprīlim.
 
Programmu „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” finansēja Kultūras ministrija un administrēja Latvijas Nacionālā bibliotēka.
 
Konkursa mērķis bija stiprināt Latvijas unikālo kultūrtelpu (literatūra, māksla, mūzika, teātris, arhitektūra, novadpētniecība, oriģināli zinātniski pētījumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs) un veicināt sabiedrības saliedētību, atbalstot publisko bibliotēku kapacitāti sabiedrības nodrošināšanā ar tās vajadzībām atbilstošiem, daudzveidīgiem informācijas resursiem.