Salaspils novada bibliotēka informē

Paldies visiem apmeklētājiem, kuri ir rūpējušies par bibliotēkas krājuma papildināšanu, dāvinot grāmatas. Salaspils novada bibliotēkas kolektīvs ir pateicīgs par katru labi saglabātu, bibliotēkai dāvinātu iespieddarbu. Dāvinātais ir izvērtēts un turpmāk nonāks grāmatu plauktā, lai kļūtu par saistošu, izklaidējošu, varbūt pamācošu lasāmvielu kāda ieinteresēta un zinātkāra lasītāja rokās. Ņemot vērā dāvinājumu lielo apjomu, Salaspils novada bibliotēka pagaidām grāmatu dāvinājumus nepieņems. Lūgums turpmāk - pirms īstenojat grāmatu dāvināšanas prieku, iepriekš izsvērt grāmatas saturisko vērtību un tās fizisko stāvokli.

Paldies par sapratni!