Salaspils novada bibliotēkā apskatāmas grāmatas, kuras saņemtas ar VKKF atbalstu

2012.gada nogalē Salaspils novada bibliotēka piedalījās VKKF izsludinātajā projektu konkursā „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”.
Lai realizētu konkursa nolikumā minētos noteikumus, Salaspils novada bibliotēkas Krājuma vērtēšanas komisija izvērtēja tā brīža grāmatu piedāvājumu, kā rezultātā izvēlējās labākos un vērtīgākos izdevumus. Paralēli veikta visu Pierīgas novadu publisko bibliotēku (41) aptauja. Rezultātā tika iegādātas 19 nosaukumu grāmatas.
Izdevumi tika izvēlēti ar mērķi nodrošināt mazbudžeta bibliotēkas ar mākslinieciski augstvērtīgiem iespieddarbiem. Katrai bibliotēkai paredzētie izdevumi izdalīti Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru darba seminārā.
 
Salaspils novada bibliotēkas Lasītavā apskatāma grāmatu izstāde, kura iegādāta ar VKKF atbalstu. Tās papildina bibliotēkas krājumu ar patiesi labiem un augstvērtīgiem izdevumiem.