Redzi, dzirdi Latviju!

 

Latvijas Nacionālais arhīvs aicina ikvienu apmeklēt vietni www.redzidzirdilatviju.lv, kurā sniegta iespēja attālināti meklēt un iepazīties ar informāciju no Arhīva datubāzēm par Arhīvā uzkrātajiem kino un video dokumentiem, fotodokumentiem un skaņas dokumentiem no 19. gadsimta 50. gadiem līdz mūsdienām. 

LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva izveidotajā datubāzē Redzi, dzirdi Latviju! ir pieejamas kinohronikas, kas tapušas laikā no 1910. gada līdz 1996. gadam.

Sīkāka informācija par datubāzi Redzi, dzirdi Latviju! ir atrodama šeit.