Pasākumi E-prasmju nedēļas ietvaros Salaspils novada bibliotēkā

  

E-prasmju nedēļas laikā Get online week 2013 ietvaros darbosies digitālais Skaitītājs latviešu valodā, kas ļaus uzskaitīt visus E-prasmju nedēļas dalībniekus un attēlot kopējo skaitu tiešsaistes režīmā. Dati par Latvijas dalībnieku skaitu tiek summēti arī Eiropas mērogā. Skaitītājs sāks oficiāli darboties 18.03.2013 un tiks slēgts 24.03.2013.

 

           Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2013. gadā no 18. līdz 24. martam rīko 4. Eiropas e-prasmju nedēļu.
          
Salaspils novada bibliotēkā
Informācijas meklēšana bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs
18.martā plkst. 14.30 - Salaspils 1.vidusskolas 10. klase
 
 
Datubāzes Letonika.lv resursu izmantošana:
18.martā  plkst.11.35 - Salaspils 1.vidusskolas 5.e klase
                 plkst.12.40 - Salaspils 1.vidusskolas 5.a klase                  
19.martā:
     plkst.12.40 - Salaspils 1.vidusskolas 5.b klase,
     plkst.13.30 - Salaspils 1.vidusskolas 5.c klase.

Saulkalnes filiābibliotēkā

no 18.marta līdz 22.martam - izstāde "Internets manai karjerai"
21.martā: plkst. 17.00 - "Droša interneta vide" (drošība un aizsardzība internetā, sociālie tīkli un digitālie mēdiji utt.- prezentācija bērnu un jauniešu auditorijai),
             plkst 18.00 - "E-pakalpojumi ērtākai ikdienai" (e-pakalpojumu prezentācija senioriem un visiem interesentiem. Pašvaldības pakalpojumi. Elektroniskā                  dzīvesvietas deklarēšana. E-prasmju pārbaude)