Pa draudzībā un sadarbībā iestaigātu taku...”

Vēja purinātas, spītībā, svētkiem sapostās egles zaros, deg svecītes. Zaļā rota bibliotēkas pagalmā gaida viesus. 9.janvāra vēlā pēcpusdienā Salaspils novada bibliotēkai tuvie cilvēki un labvēļi aicināti satikties mūzikā un sarunās - tradicionāli jauna gada sākumā, lai kavētos atmiņās par aizvadīto un dalītos redzējumā par sagaidāmo.
Bibliotēkas ciemiņi nesteidzīgi pulcējas Novadpētniecības lasītavā. Sarokojoties, cits citam tie vēlē laimi un veselību Jaunajā gadā. Dziest spilgtais apgaismojums un vakars iesākas ar atskatu uz paveikto 2013.gadā. Bibliotēkas direktore Daiga Orbidāne atzīmē ievērojamākos notikumus bibliotēkā, pieminot neaizmirstamo, maija saules sildīto tikšanos ar eksprezidenti Vairu Vīķi Freibergu un ieguldīto vairāku projektu realizēšanā, no kuriem divi īstenoti sadarbībā ar Daugavas muzeju. Direktore uzrunā velta uzmanību un pateicas atbalstītājiem, sadarbības partneriem, draugiem un dāsnākajiem grāmatu dāvinātājiem, kā arī novērtē čaklāko lasītāju veikumu. Īpašs paldies izskan iepriekšējos gados bibliotēkas virzītajiem Goda salaspiliešiem – Dainai Lasmanei, Aijai Neiburgai, Knutam Skujeniekam un Ēvaldam Mugurēvičam, ar kuriem joprojām tradicionāli vienreiz gadā tiekamies.
Šajā vakarā ne tikai sveču liesmas rotaļājās viesu priekam, bet arī pasākuma liriskās daļas ģitāras virtuozs – mūziķis, mākslinieks un pedagogs no vēju pilsētas Liepājas – Māris Kupčs. Mākslinieka izpildītas, pazīstamas svešzemju un populāras pašmāju līganas un maigas melodijas savijās ar temperamentīgām kompozīcijām, ļaujot klausītājiem baudīt muzikālu, interesantu ceļojumu no Amerikas kontinenta līdz Eiropai ar gala pieturu latviešu tautasdziesmu nebēdnīgās un aizrautīgās apdarēs. Pēc liepājnieka uzstāšanās, viesi neslēpa aizkustinājumu un gūtās patīkamās emocijas. Paldies Mārim par atsaucību un raisīto vakara silto gaisotni, kas vēlāk turpinājās pie vīna glāzes un uzkodām, ciemiņiem čalojot par aktualitātēm valstī, sabiedrībā un personiskajā dzīvē.
Katrs viesis kā pārsteigumu un ceļamaizi atmiņu pūram saņēma bibliotēkas darbinieces Ingas Siliņas adītu miniatūru dūraiņu pāri.
Bibliotēkas kolektīvs pateicas visiem, kas rada iespēju atsaukties aicinājumam satikties un vēl saviem lasītājiem veiksmi, veselību, panākumus un labklājību 2014.gadā.

Teksts: I.Gruziņa
Foto: A.Priedīte