Novembrī Baložu pilsētas bibliotēkā ir uzsākta automatizēta lietotāju apkalpošana

 2008.g. jūlijā bibliotēkā tika uzinstalēta BIS ALISE 4 versija.

       Pāris mēnešu laikā: no augusta līdz oktobrim tika izveidota lasītāju datubāze.

       Tā kā gandrīz viss bibliotēkas krājums ir rekataloģizēts, tika nolemts no 2008. 3. novembra uzsākt automatizētu lietotāju apkalpošanu.


      Tagad bibliotēkas lietotājiem būs iespējami operatīvāki un kvalitatīvāki bibliotēkas pakalpojumi, bet bibliotekāri varēs atteikties no daudziem rutīnas darbiem.