Nebijusi akcija Pierīgas reģiona bibliotēkās „Lasīsim kopā!”

 

 

Katru gadu aprīlī vienu nedēļu visās Latvijas bibliotēkās valda liela rosība – Bibliotēku nedēļas ietvaros katra bibliotēka cenšas pārsteigt savus apmeklētājus un aicina tos uz dažādiem pasākumiem – tikšanās ar literātiem, plašām izstādēm, jauno grāmatu dienām un citām akcijām.
 
Šogad Pierīgas reģiona bibliotēkās Bibliotēku nedēļas ietvaros notika vēl Latvijā nebijusi akcija, kuras mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību bibliotēkām un lasīšanai.
 
Zibakciju „Lasīsim kopā” atbalstīja 14 Pierīgas reģiona publiskās bibliotēkas un 1 skola (Baložu vidusskola). Darbinieki un lasītāji vienlaicīgi 26.aprīlī no plkst.14.00-14.15 izgāja pie savām bibliotēkām un lasīja grāmatas, tā pievēršot garāmgājēju uzmanību sava novada un pagasta bibliotēkai, lasīšanai un grāmatai kā vērtībai.
 
Pie Salaspils novada bibliotēkas akcijā iesaistījās kupls atbalstītāju pulks: gan paši darbinieki, gan patstāvīgie lasītāji, gan skolēni. Visiem rokās karodziņi, uzmanību piesaistīja arī krāsainie baloni.
 
Šādu akciju Bibliotēku nedēļas ietvaros vēlamies atkārtot arī nākamgad aprīlī un ceram, ka tad iesaistīsies vēl vairāk bibliotēku. Mūsu nākotnes vīzija – Bibliotēku nedēļas ietvaros visas Latvijas bibliotēkas vienlaicīgi uz 15 minūtēm ar saviem lasītājiem vienojas lielos Lasīšanas svētkos „Lasīsim kopā!”.
 
Foto: Salaspils novada bibliotēka