Izstādes un pasākumi MARTĀ

 
Lasītava
 
 
Literāra izstāde​
“Es ticu visniknākās šaubās vēl
Tai gunij dievišķai, kas manī kvēl” –
dzejniecei un tulkotājai Elzai Stērstei 135

 
20.03. plkst.17.00
Videofilmas - runājošās grāmatas „Sibīrijas bērni”
prezentācija un tikšanās ar tās autori, kinorežisori
DZINTRU GEKU
 
 
 
Bērnu un jauniešu
apkalpošanas nodaļa
 
Literatūras izstāde
„Latviešu dzejniecei Aspazijai – 155”
„Es pati gribu ko izdomāt,
Kur viss, kas skaists, arī patiess kļūtu”

 
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta „Radi rotājot”
Salaspils 1. vidusskolas bērnu darbu izstāde

 
 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019”
noslēguma pasākums:
tikšanās ar grāmatas „Plastmasas huligāni”
autori Agnesi Vanagu
 
 
 
Abonements
 
Literatūras izstāde veltīta Skaistumam
Gribu dzīvot šodien un tagad!
Nesaki, lūdzu-Varbūt rīt…
/I. Slavika/
 

 
Vitauta Budreikas foto izstāde
“Islandes daba no putna lidojuma”
 
Dienvidu filiālbibliotēka
 
Digitālās nedēļas ietvaros
individuālas konsultācijas un tematiska izstāde
“Iepazīsti jaunus e-pakalpojumus”
 
 
Saulkalnes filiālbibliotēka
 
Tematiskā izstāde
"Latvijas dabas brīnumi"

 
Digitālās nedēļas ietvaros
24.03. plkst 10:00
tematiska konsultācija 
"Kļūsti pats par savu digitālo aģentu!"