Izstādes un pasākumi jūnijā

Lasītava
Abonements
Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa
Dienvidu filiālbibliotēka
Saulkalnes filiālbibliotēka
 
 
 
„Latviešu mūzikas patriarhs un leģenda” - literāra izstāde komponistam
Jāzepam Vītolam - 155
 
 
 
Izstāžu cikla
„Vasaras romāni” literatūras izstāde
 
„Krāsaini sapņi pār tevi,
Krāsaini sapņi pār mums,
Krāsaini sapņi, lai izrotā dienas,
Tev, man un jums”
/G.Račs/
 
 
Vasaras saulgriežiem veltīta literatūras izstāde
„Ejam, bērni, pļaviņā,
Sēžamies pulciņā.
Nopīsim vainadziņu,
Ar ko Jāni sagaidīt”
/L.t.dz./
 
 
 
 
 
Literatūras izstāde veltīta
Jāņu dienai
„Dieva dārza augi”
 
 
 
 
Tematiskā izstāde
„Mākoņu valstība”
 
 
no 29.06.
Virtuāla izstāde
„Dziesmu svētku tradīcija un kora dziedāšana Salaspilī”
 Skatāma Salaspils novada bibliotēkas mājas lapā
 
XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem veltīta literatūras izstāde
„Tikai tās dziesmas ir dzīvas, kas dzīvo atmiņā”
                                                           /K. Skalbe/
 
līdz 4.07.
Latvijas simtgadei veltītā cikla izstāde
„Latvijas novadi. Zemgale”
„Arājiņa līgavai
Sidrabiņa sakta mirdz,
Dravenieka meitiņai
Zelts spīdēja vaiņagā”