Izstādes un pasākumi janvārī

 
Lasītava
 
 
Literāra izstāde
“Visa viņa būtība ir pavasaris, viņa dzeja ir pavasaris”​
/Z.Mauriņa/   veltīta dzejnieka Friča Bārdas 140.jubilejai
 
 
 
Bērnu un jauniešu
apkalpošanas nodaļa
 
Literatūras izstāde
„Latviešu rakstniecei Annai Saksei – 115”
„No ziediem skan cilvēku balsis”
 
Literatūras izstāde
„Latviešu dzejniekam Fricim Bārdam – 140”
„Kas biju, kas būšu un esmu kas es?”
 
 
Abonements
Literatūras izstāde veltīta „paldies” dienai
Neviena laipna rīcība, lai cik maza tā būtu, nekad nav veltīga
/Ezops/
 
Dienvidu filiālbibliotēka
 
Literatūras izstāde
“Grāmata sarkanos vākos. Nosaukumu neatceros”
 
 
Saulkalnes filiālbibliotēka
 
Literatūras izstāde
“Latviešu rakstniecei Gundegai Repšei – 60”