Izstādes un pasākumi aprīlī

 

Lasītava

Abonements

Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa

Dienvidu filiālbibliotēka

Saulkalnes filiālbibliotēka

 

 

 

 

 

„Ar klusi skanošu sirdi” - literāra izstāde dzejniekam, publicistam Leonīdam Breikšam - 110

 

„Tikai dziesma nenosalst…”

Literatūras izstāde veltīta dziesmu konkursam „Mikrofons” - 50

 

Literatūras izstāde „Iepazīstam dažādu tautu pasakas”

„Pasaka iet pāri laikmetiem, valstīm un valodām”.                     /K. Skujenieks/

03.04 -20.04.

Literatūras izstāde „Pasaules Veselības diena”

„Atmodināt savu dzīvības spēku un iepazīt savu dvēseli- dzīvības avotu” /D. Frolijs/

 

Izstāžu cikls „Ar ko mēs lepojamies: Zinātne”

 

 

„Būtiskākais ir aizraušanās ar literatūru” Literatūras izstāde - tulkotājai Silvijai Bricei - 60

 9.04.- 6.07.

Latvijas simtgadei veltītā cikla izstāde „Latvijas novadi. Zemgale”

„Arājiņa līgavai
Sidrabiņa sakta mirdz,
Dravenieka meitiņai 
Zelts spīdēja vaiņagā”

 23.04-30.04.

Bibliotēku nedēļas ietvaros izstāde „Manas bērnības grāmata” veidota sadarbībā ar lasītājiem

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros individuālas apmācības „Katru dienu - jauna grāmata” - par iespējām meklēt un pasūtīt bibliotēkā sev interesējošo literatūru attālināti