Izstādes Salaspils novada bibliotēkās 2017.gada maijā

 

Salaspils novada bibliotēkā

Lasītavā
 
·     8.05.- 31.05. „Ar rakstīšanas nemieru sirdī” - izstāde rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110
 
·     15.05.- 31.05. „Katram, kura mājas ir latviešu valoda” - izstāde rakstniekam, dzejniekam, tulkotājam Dzintaram Sodumam - 95
 
 
Bērnu un jauniešu nodaļā
 
No 04.05. līdz 02.06. skatāma izstāde:
 
  • „Starp mammu un tēti vidiņā es
kā starp notīm dziesmiņa” /M. Laukmane/
Starptautiskajai Ģimenes dienai veltīta literatūras  izstāde
 
Abonementā
 
  • 02.05.- 02.06. Literatūras izstāde veltīta maija mēneša jubilāriem dzejniekiem Rūtai Skujiņai  (110) un Jurim Alunānam  (185)
 un literatūras izstāde “Taureņi sirdīs un grāmatās”

                                      „Mīli tā, lai saprastu, ka pakrūtē tūkstoš laimes taureņi dejo”

 
Dienvidu filiālbibliotēkā       
 
 
·     02.05.- 16.05. Literatūras izstāde „Rakstnieks Alfrēds Dziļums”
„Mīlestība, greizsirdība un lauku romantika”
 
·     18.05.- 30.05. Tematiskā izstāde
„Lai balsiņš pāri skan
Pār deviņi novadiņi.” /Latv.t.dz./
 
 
Saulkalnes filiālbibliotēkā
 
·     01.05.-31.05. Literatūras izstāde „Rakstniekam Alfrēdam Dziļumam – 110”