Izstādes Salaspils novada bibliotēkās 2017.gada jūnijā

 

 Flowers graphics

Salaspils novada bibliotēkā

Lasītavā 
  • 5.06.- 10.07. Literāra izstāde vēsturniekam, tulkotājam, diplomātam Arnoldam Spekkem – 130
 Bērnu un jauniešu nodaļā
 
No 05.06. līdz 04.07. skatāmas izstādes:
  • Jāņa bērni danci veda
Apkārt kuplu ozoliņu,
Es tev lūdzu, Jāņa māte,
Ieved danci istabā. /L.t.dz./
Vasaras saulgriežiem veltīta tematiska izstāde
  •  „Mans templis ir darbnīca, radošais darbs ir mans skābeklis” /G. Krollis/
           Literatūras izstāde „Māksliniekam, grafiķim Gunāram Krollim – 85”
 
Abonementā

No 29.05. līdz 30.06. skatāmas izstādes:

  •  Literatūras izstāde veltīta mēneša jubilārei dzejniecei Zinaīdai Lazdai ( 125) 
  • Izstāžu cikla „Ceļojumi sauc” tematiskā izstāde Ceļojuma romāns

Dienvidu filiālbibliotēkā        
  •  1.06.- 13.06. Tematiskā izstāde veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai
“Tā no dzīves tumsas izviz
Saules baltas bērnu dienas,
Sirdi darīdamas gaišu” /J. Jaunsudrabiņš/ 
  •   15.06.- 30.06. Literatūras izstāde veltīta Jāņu dienai
“Līgo lauki, līgo pļavas,
Savas dienas gaidīdami.” /Latv.t.dz./
 
Saulkalnes filiālbibliotēkā
  • No 1. līdz 30. jūnijam skatāmas izstādes:

       "Sava ceļa gājējsErikam Ādamsonam – 110 "Atzītais un neatzītais" Salmanam Rušdi - 70