Izstādes Salaspils novada bibliotēkās 2017.gada jūlijā

 

Salaspils novada bibliotēkā

Lasītavā
 
  • 13.07.- 2.08. Literāra izstāde gleznotājam Leo Svempam - 120 
 
Bērnu un jauniešu nodaļā
 
No 06.07. līdz 04.08. skatāma izstāde:
  • „Dāvājiet prieku!
Vismaz vienu smaidu!
Kam prieka vairāk,
Lai citiem aizdod!” /J.Osmanis/
Literatūras izstāde „Dzejniekam, tulkotājam Jāzepam Osmanim – 85”
 
Abonementā
 
No 03.07. līdz 28.07. skatāmas izstādes:
  • Literatūras izstāde veltīta mēneša jubilāram Jāzepam Osmanim (85)
 
  • Izstāžu cikla „Ceļojumi sauc” tematiskā izstāde Latviešu klaidoņu stāsti
Dienvidu filiālbibliotēkā      
 
  •          No 10.07.- 11.08. Bibliotekāre atvaļinājumā
 
 
Saulkalnes filiālbibliotēkā
 
No 1. līdz 31. jūlijam skatāmas izstādes:
 
  •        Literatūras izstāde „Fantāzijas pasaule grāmatās
 

 

·       „... bet šodien es domāju: šis akmens ir akmens, tas ir arī dzīvnieks, tas ir arī Dievs, tas ir arī Buda, es to godāju un mīlu nevis tāpēc, ka tas reiz varētu kļūt par kaut ko citu, bet gan tāpēc, ka tas ir akmens...” - vārdu un simbolu meistaram Hermanim Hesem - 140