Izstādes Salaspils novada bibliotēkās 2017.gada aprīlī

 

 Salaspils novada bibliotēkā

Lasītavā
 
  • 3.04.- 28.04. Literatūras izstāde „Ar ticību latviešu tautas kultūras nākamībai” - latvisko vērtību pamatlicējam Jānim Misiņam – 155 
  • Bibliotēku nedēļas ietvaros:
            no 18.aprīļa līdz 9.maijam Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde „Sadzejotā valsts”
            20.aprīlī plkst.14.30 - izstādes atklāšanas ietvaros tikšanās ar muzeja speciālisti ar stāstu par izstādi un interaktīva nodarbība Salaspils 1.vs 11.klases audzēkņiem.
 
Bērnu un jauniešu nodaļā
 
No 04.04. līdz 02.05. skatāmas izstādes:
 
  • „Tu skaties kā brīnumā visā
kas apkārt tev uzplaukst un zied
ir skaista saule kad uzaust
un skaista ir saule kad riet”
Literatūras izstāde „Latviešu dzejniekam, tulkotājam Pēteram Brūverim – 60”
 
  • „Auksti vēji norimuši,
Mākulīši izgaisuši.
Veras plaša debestiņa,
Atnāk gaiša Lieldieniņa”. /L.t.dz./
Lieldienām veltīta tematiska izstāde.
 
  • Bibliotēku nedēļas ietvaros no 18. līdz 22. aprīlim Bērnu un jauniešu nodaļā –
Radošā darbnīca  “Kas teica ņau?” - ikvienam būs iespēja no papīra izlocīt grāmatzīmi “Kaķis”.
19.04. plkst. 14:00 Tikšanās ar multimākslinieci, īsfilmas “Kā es kļuvu par princi” autori Ingu Nesteri. Saruna par iejūtību un atbildību pret četrkājainajiem draugiem.
 
Dienvidu filiālbibliotēkā       
·       3.04.- 18.04. Tematiskā izstāde veltīta Lieldienām
„Pūpolu diena. Liegs pūpolu gaiss.
Lazdas zieds spurainais salīgi sārts.” /B. Martuževa/
 
·       20.04.- 28.04. Bibliotēku nedēļas ietvaros tematiska izstāde
„Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka.” / Roterdamas Erasms/ 
 
Saulkalnes filiālbibliotēkā
·     3.04.- 28.03. Literatūras izstāde „22.aprīlis – Zemes diena” 
Vai tev nav tā bijis,
Ka pasaule šķiet tevis izgudrota,
Kad ziedi un koki
No zemes ir tevis saukti… / O.Vācietis/