Info par automašīnu stāvvietu!

Automašīnas stāvvietā (kreisajā pusē) novietojiet tikai ar bibliotēkas  atļaujām. (Paņemt atļauju var garderobē)