E-prasmju nedēļas pasākumi Salaspils novada bibliotēkās

   

Salaspils novada bibliotēkā

 
26. martā:
plkst. 12.00 aicinām piedalīties Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvja konsultācijā par Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarācijas aizpildīšanu.
 
plkst. 16.00 aicinām interesentus uz VSAA pārstāvja lekciju par darba stāžu līdz 1996.gadam, par pensijas prognozēm un kā caur i-banku varam pieslēgties portālam www.latvija.lv un izmantot VSAA pakalpojumus.
 
27. martā piedāvājam speciālistu konsultācijas i-bankas lietošanā:
plkst. 10.00 – DNB banka,
plkst. 12.00 – SEB banka,
plkst. 14.00 – Swedbanka.
Interesentus aicinām iepriekš pieteikties Salaspils novada bibliotēkā uz vietas vai pa tālruni 67387156.
 
No 26.-30.martam Elektroniskā kataloga un datubāzu apmācības 10.klasēm:
 
28.martā plkst. 9.00 - Salaspils 2.vidusskolas 10.b klase,
30.martā plkst.9.50 - Salaspils 1.vidusskolas 10. klase.
 
Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā
 
No 26.- 30. martam Datubāzes Letonika apmācības 5.klasēm:
 
27.martā plkst. 9.00 - Salaspils 1.vidusskolas 5.a klase.
28.martā:
plkst.10.00 - Salaspils 1.vidusskolas 5.c klase,
plkst.11.50 - Salaspils 1.vidusskolas 5.b klase.
 
Dienvidu filiālbibliotēkā
 
No 26.- 30.martam apmeklētājiem piedāvā:
- It barometra izpilde
- Senioru dienā - e-pakalpojumi, noderīgas adreses, portāli
- E-iespējas visiem - prezentācija par e-pakalpojumiem, datubāzēm, drošu internetu
 
 
Saulkalnes filiālbibliotēkā
 
no 26. marta tematiska izstāde „Pārbaudi savas e-prasmes!”
 
26. martā plkst.18.00 –„E-prasmes tavai karjerai!” e-stunda jauniešiem, bibliotēkā pieejamo
elektronisko resursu prezentācija.
 
Visu nedēļu - e-prasmju apgūšana, e-pakalpojumi, konsultācijas.