Bibliotēku nedēļā par sadraudzību, vēsturi un ļoti personīgo

Salaspils novada bibliotēkā aprīlis noslēdzās ar izzinošiem, interesantiem un literāri saistošiem notikumiem.

25.martā „Ceļotāju klubiņā” viesojās Salaspils novada Domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Viņš dalījās pieredzē un informācijā par novada sadraudzības pilsētām Finspongu Zviedrijā, Finstervaldi Vācijā un Veliševu Polijā. Faktiem bagātais stāstījums aizsniedzās vēsturē. Tika raksturotas kultūrvēsturiskās tradīcijas un iezīmēts katras pilsētas pārvaldes modelis. Mūsdienās pilsētu sadarbība notiek kultūras un sociālajā nozarē. To plānots attīstīt un nākotnē veidot ciešāku.

Nedēļas izskaņā grāmatu draugus priecēja rakstnieces Māras Zālītes klātbūtne. Autore lasīja fragmentus no gada sākumā klajā nākušā autobiogrāfiskā romāna „Paradīzes putni”. Tie spilgti atspoguļoja padomju režīmu Latvijā un tā laika realitāti lauku sētās. Pēc lasījumiem saruna risinājās par radošo situāciju šodien un rakstnieces iecerēm dramaturģijā.

Pateicamies par atsaucību Salaspils novada Domes priekšsēdētājam R.Čudaram un rakstniecei M.Zālītei.

 

Uz tikšanos bibliotēkā arī turpmāk!

 

Tekstu sagatavoja
bibliotekāre I.Zariņa