Barikādēm - 20

Janvāra dienās Rīgā visa Latvija nostājās uz sava goda un pašcieņas barikādēm. Tas bija mūsu cerību un gribasspēka laiks. Mūsu kailo un lepno dzīvību liecinājums par Latvijas neatkarību un brīvību. Šajās bezgala skaudrajās un vienlaikus tik neparasti apgarotajās janvāra dienās un naktīs mēs pirmo reizi neskaitāmo totalitārisma gadu laikā pa īstam nokratījām dvēselēs un prātos iezīdušās verdzības važas. Mēs patiesi atskārtām, ka vairs neesam necilvēcīgās varas viegli manipulējamu, lētticīgu ļaužu bars, bet gan Tauta. 1991. gada janvāris – vēl viens mūsu Gara atdzimšanas un atjaunotnes laika sprīdis ceļā uz neatkarību un brīvību.” 

 /Leons Briedis/ 

Salaspils novada bibliotēkā līdz 15.februārim skatāma Barikāžu divdesmitgadei veltīta izstāde „Ar seju pret vēju…”. Visi laipni aicināti!