Aktuāli

Pierīgas reģiona publisko bibliotēku novadpētniecības seminārs Stopiņos
Gara aristokrāti jeb bibliotekāri Pierīgas reģiona publisko bibliotēku novadpētniecības seminārā Stopiņos “Stopiņu novada kultūras mantojums mūsdienu kultūrtelpā” Foto...
Izstādes Salaspils novada bibliotēkās 2017.gada jūnijā
Salaspils novada bibliotēkā Lasītavā 5.06.- 10.07. Literāra izstāde vēsturniekam, tulkotājam, diplomātam Arnoldam Spekkem – 130 Bērnu un jauniešu...
Izstādes Salaspils novada bibliotēkās 2017.gada maijā
Salaspils novada bibliotēkā Lasītavā · 8.05.- 31.05. „Ar rakstīšanas nemieru sirdī” - izstāde rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110...
Esi savas dzīves režisors!
2017.gada 9. maijā, atzīmējot Eiropas dienu, ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts kārtot Eiropas eksāmenu. Pagājušajā gadā Eiropas eksāmenu...
Izraudzīti “Gaismas nesēji”
2017. ga da 25. aprīlī Svinīgā ceremonijā Gaismas pils Ziedoņa zālē balvas pasniegtas konkursu „Gada bibliotekārs 2016“ un...
Bibliotēku nedēļas pasākumi bērniem.
I k gad u a p rī l ī tie k atzīmēta Bibliotēku nedē ļa , kuras laikā...
Ceļojošā izstāde „Sadzejotā valsts” jeb Sapnis par Latvijas valsti lirikā
Ko mūsdienās nozīmē sava valsts? Kas ir varonība? Ko šodien uzskatām par varoni un kādas ir viņa īpašības?...
NOVADPĒTNIECĪBAS SEMINĀRS 2017.gada 12. maijā
PIERĪGAS REĢIONA PUBLISKO BIBLIOTĒKU NOVADPĒTNIECĪBAS SEMINĀRS Stopiņu novads Latvijas kultūrtelpā 2017. gada 12. maijs STOPIŅU NOVADS PROGRAMMA 9.30...
No 18.aprīļa līdz 9.maijam - ceļojošā izstāde „Sadzejotā valsts”
Salaspils novada bibliotēka sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju (RMM) savus lasītājus un citus interesentus aicina aplūkot ceļojošo...
Ieskaties! Noderīga informācija!
Lasītāj! Vai esi nodevis visas grāmatas? Salaspils novada bibliotēkas aprīlī aicina savus lasītājus atnest laikā nenodotās grāmatas. Kavējuma...
Izstādes Salaspils novada bibliotēkās 2017.gada aprīlī
Salaspils novada bibliotēkā Lasītavā 3.04.- 28.04. Literatūras izstāde „Ar ticību latviešu tautas kultūras nākamībai” - latvisko vērtību pamatlicējam...

Lapas