Projekts "Latvijas Tautas frontei - 25"

 

Projekts "Latvijas Tautas frontei - 25"

Kolekcijas materiāli stāsta par materiālo un nemateriālo liecību lomu  3. Atmodas laikā (20.gs. 80.g. beigas - 90.g. sāk.), kad Salaspilī koncentrējās liela daļa Latvijas atmodas kustības. Kolekcija satur  sanāksmju protokolus, fotoattēlus, lietisko priekšmetu aprakstus u.c.