„Latvijas 1920.-30.gadu prese kā tautas morāliskās elpošanas orgāns”

3. februāra pēcpusdienā, neskatoties uz spalgo salu, ieinteresēti ļaudis tomēr bija atraduši iespēju atnākt uz Salaspils novada bibliotēkas rīkoto pasākumu par godu latviešu avīžniecības 190 gadiem. Vēsturniece Ineta Lipša klātesošos iepazīstināja ar latviešu preses viedokļiem par tautas morāli 1920.-30.gadu Latvijā. Kultūrā un sabiedrībā ir tādas tēmas un jautājumi, kas nenoveco un tiek apspriestas arvien no jauna. Viena no šādām tēmām ir tā, ko pirmskara laikmeta autori dēvēja par „tautas morālisko elpošanu” (J.Akuraters). Tāpat kā šodien, arī pirms vairāk kā 80 gadiem prese rakstīja par sabiedrības dažādu slāņu un šķiru morāles līmeni un tā ietekmi uz sabiedrību kopumā. Klātesošie ar interesi sekoja līdzi lektores stāstījumam un vizuālajai informācijai, saskatot daudzas līdzības cilvēku priekšstatos par „pareizu dzīvi” toreiz un tagad. Sarunas par to, cik „morāliski” prese un arī latviešu valodā izdotā literatūra elpo mūsdienās, turpinājās pie kafijas tases.

Paldies visiem kultūras cilvēkiem, kas atnāca, jo, kā zināms, „prese ir neatņemama kultūras sastāvdaļa”!