20.aprīlī plkst. 16.00 pasākums "Par Gunti un Bereli vienā personā vai Kas tā tāda - latviešu literatūra?"

Atzīmējot Bibliotēku nedēļu Latvijā, Salaspils novada bibliotēka aicina uz tikšanos ar rakstnieku, latviešu literatūras vēsturnieku un kritiķi Gunti Bereli.

 Tikšanās motīvs „Kas tā tāda latviešu literatūra un priekš kam tā vispār vajadzīga?” nav izvēlēts nejauši, - tas saistās gan ar aktuālo diskusiju par latviešu literatūras nozīmi un nākotni, gan ar tikšanās viesa radošo biogrāfiju.

Guntis Berelis pieder nu jau leģendārajai 1980. gadu latviešu jauno rakstnieku paaudzei, kas piedāvāja jaunu, no ierastajiem priekšstatiem atšķirīgu skatījumu uz literatūru un līdz ar to arī jaunu, stila un satura ziņā savdabīgu prozu. Gunta Bereļa pirmā grāmata ar laikmetam raksturīgo nosaukumu Mitomānija iznāca 1989. gadā. Tai sekoja „brīnumainais stāsts” Agnese un Tumsas valdnieks (1995), un mītu tematikas atskaņas sajūtamas arī nākamajā stāstu krājumā Mīnotaura medības (1999). Kopš 2008. gada lasītājiem pazīstams ir arī Gunta Bereļa romāns Ugunīgi vērši ar zelta ragiem ar tā ironisko skatījumu uz literatūras vēstures kā mākslas darba tapšanas procesu un mistifikāciju.

Pasākums „Kas tā tāda latviešu literatūra un priekš kam tā vispār vajadzīga?” – tā ir arī iespēja tikties ar Gunti Bereli kā literatūrvēsturnieku, kas savā grāmatā Latviešu literatūras vēsture (1999) sniedz oriģinālu un saistošu latviešu literatūras vēstures attīstības versiju. Guntis Berelis ir pazīstams arī kā viens no aktīvākajiem latviešu literatūras kritiķiem un teorētiķiem, par ko liecina gan 1997. gadā publicētais tematisko eseju un apceru krājums Klusums un vārds, gan arī  presē publicētie raksti. Tāpat kā literatūras vēsturi, arī literatūras teoriju Guntis Berelis aplūko laikmeta kontekstā, tādēļ pat neliela recenzija par grāmatu vai apcerējums par detektīvromānu kā literatūras žanru pārvēršas interesantā lasāmvielā, kas dažkārt veidota dialoga formā, Guntim sarunājoties ar Bereli. Šāda – kritiski ironiska un vienlaikus argumentēta – attieksme pret literatūru ir ļāvusi Guntim Berelim „atklāt” arī postmodernismu latviešu literatūrā jau Marģera Zariņa Viltotajā Faustā (1973) un vēlāk veltīt šai tēmai atsevišķu monogrāfiju (Neēd šo ābolu – tas ir mākslas darbs, 2001).

Jā, kas tad īsti ir literatūra: mākslas darbs, autora pašizpausme, prece, laikmeta spogulis vai kas cits, un ko ar to iesākt – par to Salaspils novada bibliotēkā aprīļa pēcpusdienā runāsim ar Gunti Bereli.

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros Salaspils novada bibliotēkā jau no 12.aprīļa skatāma arī Grāmatu mākslas konkursam Zelta Ābele 2009 nominēto grāmatu izstāde.

Visi laipni gaidīti!