Maksas pakalpojumi

Pašvaldības iestādes "Salaspils novada bibliotēka"
telpu nomas un maksas pakalpojumu cenrādis

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EUR bez PVN

  1. Telpu noma
   

1.1. Mācību telpa līdz 70 m2 izglītības, mūžizglītības nodarbībām un sociālajām funkcijām bez datoriem

1 stunda

3,00

1.2. Mācību telpa līdz 70 m2  izglītības, mūžizglītības nodarbībām un sociālajām funkcijām ar datoriem

1 stunda

4,50

1.3. Mācību telpa līdz 70 m2  citiem mērķiem bez datoriem

1 stunda

10,00

1.4. Mācību telpa līdz 70 m2  citiem mērķiem ar datoriem

  1. stunda

15,00

  1. Kopēšana, datorizdruka
   

2.1. Melnbalta

A4 formāts - 1 lpp.

0,10

A4 formāts 1lp. (uz vienas lapas abām pusēm)

0,16

A3 formāts - 1 lpp.

0,15

A3 formāts 1lp. (uz vienas lapas abām pusēm)

0.25

2.2.Krāsaina

A4 formāts - 1 lpp. (attēls mazāks par 1/4 lpp)

0,50

 

A4 formāts - 1 lpp. (attēls mazāks par 1/2 lpp)

1,00

  1. Dokumentu skenēšana
   

3.1. Neiesieti dokumenti

1 lpp.

0.05

3.2.Iesieti dokumenti

1 lpp.

0.10

  1. Dokumentu iesiešana ar spirāli

A4 formāts līdz 100 lp.

1,15

A4 formāts līdz 200 lp.

1,65